Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+
2001 Census of Population and Dwellings - Te Reo Māori

Graph, Census Tatauranga.

He aha te Tatauranga?

Ia rima tau, ka tū te Tatauranga o ngā Tāngata Huri i Aotearoa me ō rātou Whare Noho, hei tatauranga tūturu i raro i te ture mō te nuku o te whenua. Mā ia tangata te rārangi pātai tatauranga e whakakī mai i te Pō Tatauranga. Mā mātou mā Te Tari Tatau e kohikohi tahi ngā whakautu me te whakaputa i ngā kitenga i roto i ngā ripanga tatauranga me ngā pūrongo.

He mātāpuna matua te tatauranga nei mō ngā tāngata noho tāone nunui, tāone iti, tāone tapa, o ngā wāhi noho taiwhenua rānei, o Aotearoa. Mā te tatauranga anake e whiwhi ai i a mātou te katoa o te whakaahua o te noho o te hunga tangata nō te mea, ko tātou katoa ka uru ki roto i te mahi.

top

Pēhea te whakamahi i ngā kitenga o te tatauranga?

He mea whai tikanga ō whakautu nā te mea ka pā ngā whakataunga a te hapori, a te iwi me te kāwanatanga ki ngā tāngata katoa o Aotearoa.

Me whiwhi mōhiotanga tika ngā kaiwhakahaere kaupapa mō ngā whakataunga e pā ana ki ngā take maha. Ka whakaritea e rātou ngā kitenga o te tatauranga hou ki ērā o ngā tau kua pahure, kia kitea he aha ngā rerekētanga ā iwi, ā, kia waitohua ka pēhea te āhua o te wā ki mua.

Ko ngā painga o te tatauranga, he painga ka pā ki a tātou katoa – pērā ki te whakatū huarahi, kura, whare, hōhipera hou me ngā tino hiahiatanga kei te hiahiatia. He kaupapa hoki tā tēnei hei whakahou i ngā rohe pōtitanga, ā, hei mātāpuna whai tikanga mō ngā tatauranga e pā ana ki ngā iwi.

He mea nui kia tika mai ēnei mea pūmau, nō reira te karanga kia uru mai ngā tāngata katoa ki te tatauranga nei.

top

He pēhea te tiaki i aku kōrero?

Ka tiakina e te ture ngā kōrero ka hoaturia e koe. Mā te whakamahi take tatauranga anake aua kōrero.

Ko tā te tatauranga he whakaatu i ngā kitenga mō ngā rōpūtanga tāngata, ehara mō te tangata takitahi. Kia tīmata te whiriwhiri whakataunga tatauranga, hei reira ka whakakotahia mai ō kōrero me ngā kōrero ōrite.

Kāore e whakaaetia ana e te ture kia whākina, kia whakaputaina rānei tētahi kōrero mō te tangata kotahi, ahakoa ko wai.

Ko ngā tāngata e tukuna ana kia kite i ō kōrero nei, ko aua hunga kua whakamanatia i raro i Te Tari Tatau. Nā te hainatanga e rātou i te Ture Whakatapu i te Kupu, e kore nei e riro kia puta ō whakaaturanga ki tētahi atu tangata kē. Ā, e kore hoki e taea e tētahi atu tangata te tirotiro ahakoa he kaimahi ia nō tētahi atu tari kāwanatanga.

Me hōmai tō ingoa me tō whare noho. Ka hiahiatia aua mea i te wā anake e ngaro ana tētahi kōrero, i te wā rānei e whiria ana koe ki te whakauru ki roto i ngā tiro whānui e pā ana ki te hauātanga, ki te reo Māori rānei kei te whakaarongia mō a muri ake nei o te tau nei.

Ki te whakaae mai koe, ka pūrangatia tō rārangi pātai tatauranga takitahi mō ngā tau 100. Ka turakina ngā rārangi pātai a taua hunga i kore i whakaae mā te tïhaehae.

Ko te pīrangi o konei me kaua koe e mōhio ki ngā tāngata kei a rātou te mahi hari atu me te kohi mai i ngā rārangi pātai (ngā kaipātōtō). Nō reira ko aua tāngata nō wāhi kē, nō rohe kē atu. Engari, tērā pea ka mōhio tonu koe ki te kaipātōtō. Mehemea ka pēnā, ka hiahia koe kia noho tapu tonu ō whakautu, inoitia he kōpaki tapu hei whakakī i ō rārangi pātai. Kāore te kaipātōtō e whakaaetia kia huaki i te kōpaki nei.

top

He aha ngā mahi māku?

Hei te pō o te Tūrei te 6 o Maehe 2001 koe whakakī ai i ngā rārangi pātai tatauranga nei. Mā ia tangāta kei tō whare e whakakī mai he rārangi pātai takitahi, mā tētahi tangata rānei e whakakī mai mō tētahi atu.

Kia mahara hoki ki te tohu pēnei [–] mai i ō whakautu, kaua e tohu pēnei [4] mai.

Me whakakī mai hoki e te tangata kotahi te rārangi pātai mō te kāinga, ā, me āta whakahau kua whakakīa he rārangi pātai takitahi e ngā tāngata katoa i roto i tō whare i te Pō Tatauranga. E wātea ana ngā rārangi pātai i roto i te reorua, te reo Māori/ te reo Ingarihi mā te tono ki te kaipātōtō, mā te waea rānei i te tatauranga waea āwhina kore utu, 0800 80 2001 i mua mai o te Tūrei te 6 o Maehe.

top

Me pēhea aku rārangi pātai kohia ai?

Mā te kaipātōtō nāna i hari atu ō rārangi pātai ki a koe e kohikohi.

Ka mau kāri ingoa te kaipātōtō, ko tōna whakaahua me tōna ingoa kei reira. Ka mau ia i te pēke kahurangi e kitea mai ana te waitohu a Te Tari Tatau.

Ka kohia ngā rārangi pātai tatauranga i ngā rā o te Wenerei te 7 o Maehe, ki te Rātapu te 18 o Maehe.

Ki te kore tō kaipātōtō e kaha ki te whakapā atu ki a koe i te wā kohikohi, ka waiho e rātou he kōpaki kore utu hei whakamahi māu, ka āhei rānei koe ki te mēra i ngā rārangi pātai (kāore he pane kuini e hiahiatia) ki:

Census 2001
Statistics New Zealand

Freepost 8906
Private Bag 4741
CHRISTCHURCH

top

Ka aha a muri atu i te tatauranga?

Tērā pea hei ngā rā a muri ake nei o Maehe, ka tae atu pea he kaiuiui a Te Tari Tatau ki te whakahaere i tētahi tiro whānui a muri i te tatauranga.

Whakahaeretia ai tēnei kia pai ai tā mātou āta titiro mehemea i tae atu mātou ki ngā tāngata katoa. Ko tā mātou matawai tēnei kia tino mōhiotia i pai tā mātou whakahaere i te tatauranga.

I tua atu i tēnei matawai, ka huri ki te 45,000 ngā tāngata ka patapataitia kia uru mai ki roto i ngā tiro whānui e rua whai atu ana te tatauranga, arā: te Tirohanga mō te Hunga Hauā me te Tirohanga ki te Oranga o te Reo Māori. He nui ngā whakawhetai mehemea ko koe tētahi o taua hunga kua whiria kia uru mai.

top

Te Rārangi Pātai Takitahi

Ngā pātai e pātaitaitia ana mō te whakakī i tō rārangi pātai takitahi

Mā wai e whakakī tētahi rārangi pātai takitahi kahurangi?

Mā ngā tāngata katoa tae atu ki ngā tamariki me ngā pēpi kei te whakapau i te pō o te Tūrei te 6 o Maehe ki roto i tēnei whare; ā, tētahi e tae ake ana ki tēnei whare i mua i te poupoutanga o te Wenerei te 7 o Maehe, kāore anō kia whakakīa e ia he rārangi pātai takitahi kahurangi i tētahi atu wāhi.

2 He aha taku ingoa i hiahiatia ai?

Ka whakamahia noa ngā ingoa hei whakarite i ngā rārangi pātai takitahi ki ngā rārangi ingoa o ngā tāngata kei runga i te rārangi pātai mō te kāinga, kia āta kitea ai mehemea kua kohia ngā rārangi pātai katoa o ia kāinga.

2 Kāore anō taku pēpi kia whai ingoa i te wā nei. Me aha ahau?

Mehemea kāore anō tētahi pēpi kia whakaingoatia, tuhia te kupu PĒPI.

5 Nui ake ōku whare noho i te kotahi. Ko tēhea te whare noho me hoatu e au?

Me whai koe i ngā aratohu nei kia mōhio ai koe ko tēhea te whare noho tika hei hōmai māu:

 • Mehemea he ākonga koe o te kura tuatahi, he ākonga o te kura tuarua rānei, ā, kei te tētahi kura e noho ana, tuhia mai ko tō whare noho i to kāinga.
 • Mehemea he ākonga koe o te kura tuatoru, tuhia mai ko te kāinga kei reira koe e noho ana i te wā ako o te tau.
 • Mehemea ka neke atu ō kāinga i te kotahi, hōmai ko te whare noho e whakaritea ana e koe ko tērā tō kāinga. Mehemea he ōrite te wā e pau ana i a koe i ngā noho wehe, hōmai ko te kotahi o aua whare noho.
 • Me hōmai e ngā tamariki kei roto whakatau tiaki tahi, ko te whare noho e pau ana te nuinga o ngā pō ki reira. Mehemea he ōrite te wā e pau ana i aua tamariki ngā noho wehe, me hōmai e rātou ko te kotahi o aua whare noho.
 • Mehemea kei roto koe i Aotearoa mō tētahi wā poto, ā, ki te poto ake i te 12 marama te roa o tō noho mai, tuhia mai ko tō whare noho i tōu ake whenua. Tuhia mai rānei ko tō whare noho i Aotearoa.

7 He aha taku whare noho o ngä tau e rima ki muri i whai tikanga ai?

Ka whakamahia ko tō whare noho o ngā tau e rima ki muri, kia kitea ai kei te neke ngā tāngata mai i hea ki hea, kia taea ai te whakarite ngā ratonga ki aua tāone nunui me aua tāone iti kei te rerekē haere ngā taupori.

11 He aha te tikanga o ngā momo tāngata e whai pānga atu ana ki ahau?

E pā ana tēnei patai ki ngā momo iwi e whai pānga atu ana koe, kaua ki tō whenua taketake ake, tō whenua rānei kua whakamanahia tō noho ki reira.

13 Ngā reo ka taea e koe te kōrero

Kaua e tohua mai ngā reo he tino itiiti noa nei te kōrerotia e koe, pērā i tētahi reo he itiiti noa iho ngā kupu, ngā kīanga rānei kei te whakaputaina e koe.

Ka taea e koe te tohu tētahi reo kei te kōrerotia e koe ia rā, he riterite rānei te wā e kōrerotia ana.

14/15 He aha te tikanga o te hauātanga?

Kei te hiahia mātou ki te ine i ngā hauātanga e puta ake ana i tētahi āhuatanga wā roa, i tētahi raruraru hauora rānei (ka noho pūmau mō te ono marama, neke atu rānei) e ārai ana i ngā tāngata pēnā rawa i a koe te pakeke. Engari, kaua e whakaaturia mai ngā hauātanga pērā i te kāpō me te turi e taea ana te whakatikatika mā te mau mōhiti, mā te mau hangarua ā-taringa rānei.

Mā ēnei pātai e kitea mehemea he painga tō te mahi whakahaere uiuitanga e pā ana ki ngā tāngata hauā ka mutu ana te mahi tatauranga nei.

16 I heke mai ahau he Māori Kuki Airani – me āe taku tohu ki te pātai nei?

Mehemea i heke mai koe he Māori Kuki Airani kaua te pātai nei e tohua āe engari anake mehemea i heke mai anō hoki koe he Māori nō Aotearoa.

17 Te/ngā ingoa o (t)ō iwi

Kei te wāhi whakamutunga o ngā tohutohu i te reo Māori te rārangi ingoa mō ngā iwi. Ko te takiwā tūturu o te iwi te tikanga o te kupu rohe ki a mātou.

18 Te hāhi

Kāore koe e herea ki te whakautu i te pātai nei. Ki te kore koe e hiahia ki te whakautu i te pātai nei me tohu mai “Kāore au e whakaae ki te whakautu i tēnei pātai”. Mehemea kei te hiahia koe ki te whakautu mai, tohua mai ko tō hāhi ki te wāhi kua oti te hoatu mō tēnei. Mehemea kāore tō hāhi i whakahuatia, nā tuhia mai. Hei tauira:

 • Te Hāhi Iriiri o Aotearoa
 • Ngā Kaiwhakaatu a Ihowa
 • Te Hāhi o Ihu Karaiti o te Hunga Tapu o Ngā Rā o Muri Nei
 • Te Ope Whakaora

19 Ko wai me tatau he māmā/pāpā/tuahine/tungāne/(teina/tuakana) tamāhine/tama?

Noho ai ngā takitahi i te taha o te maha o ngā tāngata rerekē. Hei tauira: ngā matakēkē, ngā tungāne whakaangi, ngā whāea, te hoa moe o tō rātou pāpā, te tamaiti o tō rātou hoa moe.

Ka noho ana he tangata ki roto i tōu whare, ā, ka pēnei a ia he māmā mōu me tō whakaaro he māmā a ia ki a koe, me tohu koe, “taku māmā me taku pāpā/tētahi rānei o ēnei”. He pērā anō mō tētahi tangata ka noho ki roto i tōu whare, ā, ka pēnei a ia he pāpā a ia mōu me tō whakaaro he pāpā a ia ki a koe, me tohu koe, “taku māmā me taku pāpā/tētahi rānei o ēnei”.

Ki te pēnei koe he matua koe ki tētahi tamaiti kei te noho ki roto i tōu whare, nā me tohu mai koe “(t)aku tama me (t)aku tamāhine/(t)ētahi rānei o (t)ēnei”.

Ki te whakaaro koe mō tētahi tangata kei roto i tōu whare e noho ana he tungāne (teina/tēina, tuakana/tuākana), he tuahine (teina/tēina, tuakana/tuākana) a ia ki a koe, nā me tohu mai koe “(t)aku tuahine (tuāhine) (teina/tēina, tuakana/tuākana) me (t)aku tungāne (teina/tēina, tuakana/tuākana)/(t)ētahi rānei o (t)ēnei”.

19 He rite anō te ira tangata o tōku hoa moe ki tōku – me tohu ahau “tōku hoa tāne, hoa wahine”?

Āe. Mehemea kei te noho koe i te taha o tētahi hoa moe hei tokorua tāne moe tāne, hei tokorua wahine moe wahine rānei, me tohu koe “ko tōku hoa tāne, hoa wahine, tōku whaiāipo rānei”.

21 Kei te noho ngātahi māua ko taku hoa engari kāore anō kia mārena. He aha te tohu māku?

E pā ana tēnei pātai ki te āhua anake o te mārena, nō reira, me tohu e kōrua te whakautu e hāngai ana ki tēnā o kōrua mō te āhua anake o te mārena.

21 Kua wehe ahau engari kei te mārena tonu. He aha te tohu māku?

Ahakoa kāore anō te wehe kia manatia i raro i te ture, ka taea e koe te tohu “kua wehe tūturu au i taku tāne mārena, i taku wahine mārena rānei”.

23 Ngā tohu mātauranga o te kura tuarua

Mehemea ko te tohu ‘matriculation’ tō tohu mātauranga teitei rawa atu o te kura tuarua, me hoatu he tohu ki te taha o te wāhi e mea ana “Te Whakamātautau Whakauru ki te Whare Wānanga i mua i 1986, kotahi, nui ake rānei ngā kaupapa”.

25 Te mātāpuna o te moni whiwhi

I auahatia ai te pātai kia kapi ai ngā moni whiwhi katoa. Ka katia atu ki waho ngā take e pā ana ki ngā hua pūmau pērā i ngā taonga tuku iho, te hokonga o ngā hua o te pakihi, o te whare rānei, ngā whiwhinga o te lottery me ngā pūtea taurewa mō ngā ākonga. Mehemea i mahi paku koe, me hoatu he tohu ki te taha o te wāhi e mea ana “ngā utu rā, utu tau, utu huahoko, moni tāpiri, me ētahi atu nā taku kaituku mahi i utu”.

Kei roto ngā Penihana Hōia i “ētahi atu momo penihana Kāwanatanga, moni āwhina a te Kāwanatanga, Penihana Pakanga rānei”.

26 Te katoa o te moni whiwhi

Mehemea he rite tahi tō kōrua whiwhinga ko tō hoa mārena/hoa rangatira, kaua e wareware ko te wāhanga anake o taua whiwhinga e pā ana ki a koe me tohu e koe.

Kaua e whakaurua hei wāhi o te moni whiwhi:

 • Ngā utunga o te katoa o te moni kāore nei i te rite te puta, ā, kua whiwhi i a koe, pērā i tētahi oha, tētahi whakataunga rawa mārena, te katoa o te moni mai i tētahi penihana motuhake, mai i ngā kaupapa rīanga tangata rānei, ngā whiwhinga o te rota me ngā koha moni rānei mai i ētahi atu kāinga;
 • Ngā moni nā tētahi o te kāinga i hoatu ki tētahi atu tangata o te kāinga. Anei, hei tauira, te koha ki ngā tamariki hei whakapau mā rātou, ngā moni rānei ka hoatu e tētahi hoa noho whare mō ngā whakapaunga utu ki te whakahaere i te whare.

34 Te whare noho o te wāhi mahi

Mehemea he rite te whare, te whenua rānei kei reira koe e mahi ana mō te nuinga o te wā ki te wāhi kei reira koe e noho ana (arā, mehemea he kaipāmu koe, he tangata hoko miraka rānei) tohua te wāhi i te taha o te tuhinga “i tō whare”.

Mehemea ka haere koe i te nuinga o te wā mai i tō whare ki tētahi atu wāhi ki reira mahi ai, ā, kāore he tino whare noho ki taua wāhi, tuhia ko te whare noho o te kōpapa, o te tari matua, o te wāhi rānei e tūtaki ai koe ki te whakahaere mahi.

Mehemea ka haere koe i te nuinga o te wā mai i tō whare ki te mahi, ā, kāore he tino wāhi hei haerenga atu mōu, hei tūtakitanga rānei, tuhia mai KĀORE HE WHARE NOHO TŪTURU.

42 Te mahi pūranga

E uiui ana te pātai nei i a koe mehemea ka whakaae mai koe kia pūrangatia tō rārangi pātai mō te 100 tau. Ka turakina ngā rārangi pātai a taua hunga i kore whakaae mā te tīhaehae.

Ki te whakaae mai koe, ka puritia tō rārangi pātai engari kāore e wātea atu ki te mahi mai kia hipa rā anō te 100 tau, engari anake mā ngā tāngata ka whaimana i raro i Te Ture Tatau 1975, ā, mō ngā take anake e pā ana ki te whakamahi take tatauranga. I te wā e hipa ana te 100 tau, ka riro mā te Kaitatauranga o taua wā a te Kāwanatanga, mehemea ka āta tonoa, e whakatau mehemea me tuku, me kore rānei e tuku, ā, he aha ngā whakaritenga mō te tuku, mō te kore tuku rānei.

Ka hāngai tēnei pātai ki ngā rārangi pātai takitahi anake mō Te Tatauranga o ngā Tāngata Huri i Aotearoa me ō rātou Whare Noho mō te tau 2001. Ka turakina ngā rārangi pātai mō te kāinga mā te tīhaehae.

top

Te Rārangi Pātai mō te Kāinga

Ngā pātai e pātaitaitia ana mō te whakakī i tō rārangi pātai mō te kāinga

Mā wai te rārangi pātai mō te kāinga e whakakī?

Ka riro mā te tangata kotahi i roto i ia whare te mahi ki te whakaoti mai i tētahi rārangi pātai mō te kāinga mō tō whare.

4 He aha te take i whakarārangitia ai e au ngā ingoa o ngā tāngata e noho ana i tōku whare?

Ka whakamahia te rārangi ingoa tāngata nei ki te āta titiro mehemea kua kohia tētahi rārangi pātai takitahi kahurangi mō ngā tāngata katoa o tō whare, ā, ko te tikanga kua oti mai i a rātou te whakakī. Me āta titiro koe mehemea kua whakarārangitia mai e koe ngā tāngata katoa tae atu ki ngā pēpi.

Ka whakaritea e mātou te momo o tō whare mā te pātai i a koe he aha ngā tāngata o tō whare i noho whanaunga ai ki a koe. He maha, he rerekē ngā momo whare noho o ngā tāngata o Aotearoa. Hei tauira, kei roto pea i tētahi whare he whānau kotahi, he whānau whakaangi, he whānau kua oti “te whakaranu/te whakahou”, he whānau hākoro-tahi, he whānau tini maha, te aha, te aha. Ko tērā te take i pātai ai mātou ko wai kei te ngaro i te Pō Tatauranga. Ka pātaitia ngā tau o te tangata kia taea ai te wehewehe te hunga he rite te ingoa tuatahi me te ingoa whānau: hei tauira, i ētahi wā he rite tahi te ingoa o te matua me te tama.

6/7 He aha te tikanga ki ngā whare motuhake me ngā whare-ā-iwi?

Ko ngā whare motuhake ērā kāore e whakahaeretia hei whare pakihi; e rua ngā tauira mō tēnei, ko ngā whare whānau me ngā whare noho mō ngā ākonga.

Ko ngā whare-ā-iwi ērā pērā i ngā whakanōhanga; he hōhipera, he whare mō te hunga kaumātua, he hōtera, he mōtera, he whare manuhiri rānei.

Mehemea kei tētahi nōhanga me ngā āhuatanga katoa koe e noho ana i roto i tētahi whare-ā-iwi, pērā i tētahi noho whare a te kaiwhakahaere kua tāpiritia atu ki tētahi mōtērā, hōtērā rānei, nā, me whakaoti mai e koe he rārangi pātai mō te kāinga mō taua whare noho hoki.

6 Whakahaeretia e au tōku ake whare hei whare manuhiri. He whare motuhake tōku whare, he whare-ā-iwi rānei?

Mehemea kei te whakahaeretia tōu ake whare e koe hei whare manuhiri me te wātea ki te iwi whānui, ā, whāngai ai ki te rima manuhiri neke atu rānei i te wā kotahi, nā, ka tatauria tō whare he whare kore-wehe nā reira me whakautua e koe te pātai 7.

9 Nō wai ake te whare

Mehemea nōu te whare, nō tētahi atu rānei kei reira e noho ana, ā, ehara nōu te whenua, nōna rānei, tohua “āe”.

9 Nō tētahi rōpū kaitiaki motuhake tōku whare. Nōku ake te whare?

Mehemea nō tētahi rōpū kaitiaki motuhake te whare kei reira koe e noho ana, me tohu mai te kupu “kāore” mō tēnei pātai.

13 Moe ai au i roto i te rūma noho. Ka tatauria tērā he rūma moe?

Mehemea kei te whakamahia e koe tō rūma noho (te rūma kai, te aha, te aha rānei) hei rūma moe, ā, kāore he rūma moe o te whare nei, nā, tatauria mai he rūma moe, me te tuhi ‘1’ ki te wāhi e tika ana. Engari, mehemea he rūma moe tō te whare nei, kaua e tatauria mai tō rūma noho (tō rūma kai, te aha, te aha rānei) he rūma moe.

16 He aha ka taea e au te tatau kei te wātea hei “putanga waea whakaahua”?

Mehemea he pūrere waea whakaahua mō te mahi tāu, ā, kua oti te whakamau atu ki tō waea, me whakauru tahi aua mea e rua ki roto i tō whakautu.

Mehemea he rorohiko tāu e āhei ana ki te tuku me te whiwhi waea whakaahua/te mahi rānei i tētahi o ēnei, nā, whakaurua mai he “putanga waea whakaahua”. Ko te tikanga, mehemea ka taea e tētahi waea pūkoro kei roto i te whare te whiwhi waea whakaahua, me whakaurua mai hoki ko tērā.

17 He aha te tikanga o te wātea o ngā waka ki te whakamahi?

Me whakauru mai ngā waka nō ngā tāngata kei konei e noho ana engari kei te ngaro mō tētahi wā poto.

Mehemea kei te pakaru he waka mō tētahi wā poto noa iho nei, mēnā kāore i te whiwhi raihana, i te whiwhi tuhinga whakamana waka rānei, tatauria tonutia mai, hēoi anō ki te noho pakaru mō tētahi wā roa tonu, kaua e whakaurua mai ki roto i te tatau.

20 Me aha ahau mehemea ka neke atu i te rima ngā tāngata o tōku whare kei te ngaro atu, ā, kāore e kaha ki te whakakī i tētahi rārangi pātai kahurangi i konei?

Mehemea ka neke atu i te rima ngā tāngata o tō whare kei te ngaro atu i te Pō Tatauranga, ā, kāore e kaha ki te whakakï i tētahi rārangi pātai kahurangi, me whakauru te hia o aua tāngata ki roto i te pātai 19 me te whakaoti mai i te pātai 20 mō ngā tāngata tuatahi e rima.

20 Ko wai ka taea e ia te mea i Aotearoa a ia i te Pō Tatauranga?

Mehemea i Aotearoa tētahi tangata i waenganui pō o te Tūrei te 6 o Maehe 2001, me “āe” te tohu. Mehemea kāore i Aotearoa i taua wā, i taua rā o te marama me “kāo” te tohu ki tēnei pātai.

top

Nga Rārangi Pātai

The downloadable files are in Adobe Acrobat format. To read Adobe Acrobat files you need to have the free Adobe Acrobat Reader. If you do not have the Adobe Acrobat Reader, you can download it for free.

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+
Top
 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+