Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+
Ka nui te tūpono ka whakauru ngā mātua i ā rātou tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori – 2013: E tipu e rea [kia puāwai]

View this page in English

Ka nui te tūpono ka whakauru ngā mātua i ā rātou tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori – 2013: Ka ārohi a E tipu e rea [kia puāwai] i ngā āhuatanga o ngā mātua Māori ko te tikanga ka tono i ā rātou tamariki ki ngā kura kaupapa Māori kuraina ai.

E tipu e rea [kia puāwai]

Tender youth, grow to your full potential.

Koinei te tīmatanga o tētahi whakatauākī nā Tā Apirana Ngata. Ka āta whakapuaki “E tipu e rea …” [kia puāwai] i ngā āhua e puāwai ai ngā Māori ina whai i tō rātou ara ki te ako i te reo, te whiwhi mātauranga, me te ako mō tō rātou tuakiri (mō te noho hei Māori).

Whakarāpopototanga o ngā kaupapa matua

 • He nui ake te tūpono ka whakauru ngā mātua i kuraina ki te mātauranga kaupapa Māori i ā rātou tamariki ki roto i te mātauranga kaupapa Māori.
 • He tino kaha rawa te pāhono o te whakauru tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori me ngā mātua e kōrero ana i te reo i te kāinga ki tō rātou kaiakatanga (āhua pai, pai rānei) o te kōrero i te reo.

 • Ko te tikanga, ka whakauru ngā mātua e tino hira ana ki a rātou tō rātou ahurea i ā rātou tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori.

 • Ka nui ake te tūpono ka whakauru ngā mātua pōhara ake i ā rātou tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori.

Kupu whakamārama

Ka whai wāhi te ao Māori ki ngā whakaaro tautake o te mātauranga kaupapa Māori. Whakaratoa noatia ai tēnei momo mātauranga i ngā kōhanga reo (mō ngā tamariki tae atu ki te 6 tau te pakeke), i ngā kura kaupapa Māori (ngā tau 5–18), me ngā wharekura (ākonga kura tuarua).

He kura kōhungahunga tēnei mea te kōhanga reo. He mea whakapūmau i te tau 1982 mō ngā tamariki kōhungahunga hei uruparenga ā-hapori ki te kati i te memeha haere o te tokomaha e mōhio ana ki te kōrero i te reo Māori. Ko te whāinga he whakarauora i te reo mā te rumaki tamariki me ngā whānau ki te ao Māori mā te reo Māori.

I te tau 2014, neke atu i te 480 ngā kōhanga reo huri noa i te whenua, me te tata ki te 9,400 ngā tamariki e haere ana ki aua kōhanga reo (Te Tāhuhu o Te Mātauranga, 2016).

Nā te angitu o ngā kōhanga reo i tonoa he momo mātauranga rumaki ōrite mā ngā tamariki e neke ana i ngā kōhanga reo ki ngā kura tuatahi. I te tau 1985, he mea whakapūmau ngā kura kaupapa Māori tuatahi (ngā tau 1–8), he mea whai e ngā wharekura (ngā tau 9–13), ki te whakarato i te mātauranga arareo Māori mō ngā tamariki kura tuarua. I te tau 2016, e 279 ngā kura kaupapa Māori me ngā wharekura, me te neke atu i te 18,100 ngā ākonga (Te Tāhuhu o Te Mātauranga, 2016).

Ngā hua o te mātauranga kaupapa Māori

Ina whakatauritea ki ngā ākonga Māori e haere ana ki ngā kura arareo Ingarihi, ka nui ake te tūpono ka noho tonu ērā e haere ana ki ngā kura kaupapa Māori, wharekura rānei ki te kura tae ki te 17 ō rātou tau, ā, ko te tikanga he tokomaha ake ka puta i te NCEA taumata 2, i runga ake rānei, hei tō rātou wehenga atu i te kura (Te Tāhuhu o Te Mātauranga, 2014).

E whakapakari ake ana anō hoki ngā kura kaupapa Māori i te tuakiri whaiaro, ahurea hoki o ngā tamariki i a rātou e tipu ana hei rangatahi (Campbell rāua ko Stewart, 2009).

Ngā raraunga me te taupori

Ko te Te Kupenga 2013, te rangahau tuatahi nā Tatauranga Aotearoa mō te oranga o te Māori, te puna raraunga mō ngā otinga o tēnei pūrongo. Kua tautuhia ngā mātua hei tāngata Māori 15+ ō rātou tau, ā, e noho ana tā rātou tamaiti me rātou i te wā o te rangahau. Tērā tonu pea i te haere tā rātou tamaiti ki tētahi kura kaupapa Māori i tētahi wā, kāore i te wā o te rangahau anake.

Kāore te rangahau i kī he aha te momo mātauranga kaupapa Māori.

I te tau 2013, he mātua te 45.8 ōrau o ngā Māori 15+ ō rātou tau, ā, e noho ana tā rātou tamaiti me rātou i te wā o te rangahau. O aua mātua nei, kua whakauru he 26.4 ōrau i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori. 

Hoahoa 1 

Hoahoa 1, Te taupori o te pūrongo me ngā wāhi i tirohia – 2013.

He nui ake te tūpono ka whakauru ngā mātua i kuraina ki te mātauranga kaupapa Māori i ā rātou tamariki ki roto i te mātauranga kaupapa Māori

I te tau 2013, ka whakaurua e te 45.4 ōrau o ngā mātua he mea kura i te mātauranga kaupapa Māori tā rātou tamaiti ki tēnei momo mātauranga (tirohia te hoahoa 2). Ka whakatauritea tēnei ki te 23.1 ōrau o ngā mātua kāore i kuraina ki te mātauranga kaupapa Māori.

Hoahoa 2

Hoahoa 2, Ngā mātua i whakaurua i mua ki te mātauranga kaupapa Māori 2013.

E tūāpapa ana te reo Māori me te tautoko i te kāinga i te mātauranga kaupapa Māori

Ko taku reo taku ohooho, ko taku reo taku māpihi maurea

My language is my awakening, my language is the window to my soul

E matapaki ana a Campbell rāua Stewart (2009) i te paiherenga o te reo ki te mātāwaka hei uho o te ahurea tangata.

Ko tā te reo he kawe i ngā āhuahira ahurei o ngā whitiwhitinga kōrero e tautiaki ai, e tuku ai tētahi rōpū mātāwaka i ōna kōrero matatika me te motuhake, ōna momo whakaaro, me āna ritenga pāpori.

Ina whakaurua ngā tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori e kite ana ngā mātua ko te mātauranga o tā rātou tamaiti ehara mā te kura anake e mahi; e mārama ana rātou me haere tonu ngā akoranga o tā rātou tamaiti i te wā kāinga (McKinley, 2000).

I kitea e pāhonotanga kaha i waenga i ngā mātua e kōrero ana i te reo Māori i te kāinga me ngā tamariki kua whakaurua ki te mātauranga kaupapa Māori. O ngā mātua e kōrero ana i te reo Māori i te kāinga, he tamaiti tā te 48.2 ōrau kua whakaurua ki te mātauranga kaupapa Māori, ka whakatauritea tēnei ki te 17.4 ōrau o rātou kāore e kōrero ana i te reo Māori i te kāinga.

I kitea te tauira ōrite i tō te matua kaha ki te kōrero i te reo Māori. Mō ngā mātua 'he ahua pai, he pai rānei' tō rātou kaha ki te kōrero i te reo Māori, he 48.5 ōrau o rātou kua whai tamaiti kua whakaurua ki te mātauranga kaupapa Māori, ka whakatauritea tēnei ki te 20.0 ōrau o ngā mātua ka taea 'he kupu ruarua noa iho' te kōrero, 'kāore rānei i te tino pai' tā rātou kaha kōrero.

E whakaatu ana te hoahoa 3 ka nui ake te tūpono ko ērā mātua e kōrero ana i te reo Māori i te kāinga, 'he āhua pai, he pai rānei' tā rātou kōrero i te reo Māori, ka whakauru i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori (56.9 ōrau).

Kīhai i kitea he rerekētanga tāpua i waenga i ngā mātua e kōrero ana i te reo Māori i te kāinga engari he iti tō rātou kaha ('he kupu ruarua noa iho', 'kāore i te tino pai' rānei) me ērā ka 'āhua pai' ka 'pai' rānei tā rātou kaha kōrero, engari kāore i te kōrero i te reo Māori i te kāinga.

Ko ngā mātua kāore e kōrero ana i te reo Māori i te kāinga, ā, he iti hoki tō rātou kaha ki te kōrero i te reo Māori, te rōpū he iti rawa te tūpono ka whakauru i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori (16.1 ōrau).

Hoahoa 3

Hoahoa 3, Ngā mātua e kōrero ana i te reo Māori i te kāinga me tō rātou kaha ki te kōrero.

E ōrite ana tētahi hononga kaha ki te ahurea Māori ki te hononga kaha ki te mātauranga kaupapa Māori

E whakaatu ana te hoahoa 4 ko te tikanga ka whakauru ērā mātua e hira ana ki a rātou te ahurea Māori i tā ratou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori. O ngā mātua ki a rātou he 'tino nui, he āhua hira' rānei tō rātou ahurea, kua whakauru te 37.8 ōrau i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori. He iti ake te tūpono ka whakauru ērā mātua e whakaaro ana he 'āhua hira', 'kāore i te hira' rānei tēnei mea te ahurea, i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori (15.8 ōrau ki te 10.8 ōrau).

Hoahoa 4

Hoahoa 4, Ngā whakaaro o ngā mātua ki te ahurea 2013.

Waihoki, he nui ake te tūpono ka whakauru ērā mātua whai hononga kaha ki ō rātou tūrangawaewae i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori. O ngā mātua katoa kua whai 'hononga tino kaha' ki ō rātou tūrangawaewae, kua whakauru he 45.3 ōrau i tā rātou tamaiti ki tēnei momo mātauranga (hoahoa 5).

Hoahoa 5

Hoahoa 5, Te hononga o ngā mātua ki ō rātou tūrangawaewae 2013.

Ka nui ake te tūpono ka whakauru ngā mātua pōhara ake i ā rātou tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori

He mea tiro e mātou te whānuitanga o ngā āhuatanga ohapori me te kite he nui ake te tūpono ka whakauru ngā mātua koremahi, me ērā ko te $40,000, iti iho rānei, tā rātou moni whiwhi i te tau, i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori.

E whakaatu ana te hoahoa 6, ka nui ake te tūpono ka whakauru ngā mātua koremahi i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori (e 41.4 ōrau) i ērā he mahi wā kikī, mahi harangotengote rānei tō rātou, i ērā rānei kāore i te mahi.

Hoahoa 6

Hoahoa 6, Tūnga o ngā mātua i te hunga mahi 2013.  

Ka kaha rawa te tūpono ko ērā mātua he $44,000, iti iho rānei, tā rātou moni whiwhi whaiaro i te tau ka whakauru i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori (e 28.1 ōrau). I tino teitei ake tēnei mō ngā mātua $100,001 neke atu rānei tō rātou moni whiwhi (16.1 ōrau).

Hoahoa 7

Hoahoa 7, Ngā moni whiwhi whaiaro a ngā mātua 2013.

Kupu whakakapi

Ko te tikanga he nui ake te whakauru tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori kei ērā kāinga he pai te kōrero Māori i te kāinga. He mea whakaatu e ō mātou kitenga, ka nui ake te tūpono ka whakauru e ngā mātua tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori mēnā e kōrero ana ngā mātua i te reo Māori i te kāinga, he 'āhua pai, he pāi rānei' te taumata o taua reo, ā, e aronuitia ana te hira o te ahurea.

E kitea ana te whai wāhitanga whakawhiti whakatupuranga ki te mātauranga kaupapa Māori. He nui ake te tūpono ka whakauru ngā mātua i kuraina ki te mātauranga kaupapa Māori i ā rātou tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori.

Ka nui ake te tūpono ka whakauru ngā mātua pōhara ake i ā rātou tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori. I ahu mai tēnei kitenga i ngā otinga e pā ana ki ētahi āhuatanga ohapori e rua: te tūnga o te hunga mahi me te moni whiwhi. Ko ngā mātua koremahi, ko ngā mātua e $40,000 iti iho rānei ā rātou moni whiwhi, ngā rōpū ko te tikanga ka whakauru i tā rātou tamaiti ki te mātauranga kaupapa Māori.

Ngā tōhutoro me ētahi atu tuhinga hei pānui

Campbell, R, rāua ko Stewart, G (2009). Ngā wawata o ngā whānau wharekura: Aspirations of whānau in Māori medium secondary schools. (PDF, 51wh). I tīkina ake hei PDF mai i www.nzcer.org.nz.

McKinlay, S. (2000).Maori parents and education: Ko ngā mātua Māori me te mātauranga. (PDF, 162wh). I tīkina ake hei PDF mai i www.nzcer.org.nz.

Te Tāhuhu o te Mātauranga (2014). Māori Achievement, 2014. (PDF, 1wh). I tīkina ake hei PDF mai i www.educationcounts.govt.nz.

Te Tāhuhu o te Mātauranga (2016). Ngā haeata mātauranga: Quick stats about Māori education. I tīkina ake hei PDF mai i www.educationcounts.govt.nz.

Kupu hautoa
Tatauranga Aotearoa (2017). Ka nui te tūpono ka whakauru ngā mātua i ā rātou tamariki ki te mātauranga kaupapa Māori – 2013: E tipu e rea [kia puāwai] I tīkina ake i www.stats.govt.nz.

ISBN 978-1-98-852811-3 (tuihono)

He mea whakaputa i te 14 Mahuru 2017 e.

 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+
Top
 • Share this page to Facebook
 • Share this page to Twitter
 • Share this page to Google+