Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+
Ko te haere ki te marae tipuna

View this page in English

E whakaatu ana tēnei wāhanga i ngā otinga taumata teitei mō te tūhono o te Māori ki tō rātau marae tipuna.

Ko te nuinga o ngā Māori kua tae ki tō rātau marae tipuna

E whakaatu ana ngā hua o Te Kupenga 371,000, 71 ōrau rānei o ngā pakeke Māori kei te mōhio ki tō rātau marae tipuna.

Otirā, 62 ōrau o ngā pakeke Māori (tae atu ki a rātau e mōhio ana ki tō rātau marae tipuna me rātau kāore i te mōhio) kua tae atu ki tō rātau marae i tētahi wā.

O ngā pakeke Māori katoa (te hunga i te mōhio ki tō rātau marae tipuna me te hunga kāore i te mōhio), 34 ōrau i tae ki tō rātau marae tipuna i roto i ngā marama 12 i mua o te rangahau.

Ko te nuinga o ngā Māori i tae ki tō rātau marae tipuna i roto i ngā marama 12 kua pahure e 3–5 ngā haerenga atu

O ngā Māori i tae ki tō rātau marae tipuna i roto i ngā marama 12 kua pahure, ko te nuinga (28 ōrau) e 3 ki te 5 ngā haerenga atu. Kotahi haurima (21 ōrau) o rātau kotahi anake i tae atu ai, ā, 10 ōrau e 21, neke atu ngā haerenga atu.

Neke atu i te haurua o ngā Māori e mōhio ana ki tō rātau marae tipuna ko te hiahia kia nui ake ngā haerenga atu

O ngā Māori pakeke i te mōhio ki tō rātau marae tipuna (ahakoa kua tae atu, kāore rānei), 59 ōrau (214,500 rānei) i te hiahia ki te haere atu ki reira, kia nui ake rānei ngā haerenga atu i roto i ngā marama 12 kua pahure.

Ko ngā Māori kāore anō kia tae ki tō rātau marae tipuna ko te tikanga kei te hiahia ki te haere atu

O ngā Māori kāore anō kia tae atu ki tō rātau marae tipuna, 68 ōrau i te hiahia ki te haere atu i roto i ngā marama 12 kua pahure.

O te hunga kua tae atu ki tō rātau marae tipuna, engari kāore i roto i ngā marama 12 kua pahure, 55 ōrau i hiahia ki te haere atu i roto i ngā marama 12 kua pahure.

O ngā Māori kua tae atu ki tō rātau marae tipuna i roto i ngā marama 12 kua pahure, 60 ōrau i hiahia kia nui ake ngā haere atu i roto i taua wā.

  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+

Ka tutuki rānei ō wawata i te mōhiohio o tēnei whārangi?


Top
  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+